Европа

Портал даващ информация за Европа и нейната основна мися на обединението на стария континент. Тук ще се публикува информция свързана с дейностите за насърчаване за единна Европа.

Повече

Проект: Chantier Euro = Euro Workshop

С цел насърчаване активно на европейско гражданство по различни направления биват създавани множество проекти. Един от тях е организираният в сътрудничество между няколко европейски страни между, които Германия, Франция, Италия, Испания, Белгия, България и Румъния. Проекта носи наименованието „EUROPE CHANTIER, Трансфер на иновации“. Той е продължение на проекта EUROPE CHANTIER и бива финансиран от общност Леонардо да Винчи за период в рамките на 2003-2006 година и за последващия период от 2007-2009 година

Като главна негова цел е да насърчи европейско гражданство към по-голяма активност. С други думи казано Европа да се превърне в работилница и място за реализиране на множество и всестранни дейности.

Нейната мисия е да насърчи хората да се идентифицират с Европа и всичко това да намери общ смисъл за целите на проекта. За да стане това обаче е нужно страните партньори в Европа да намерят общи решения.
(още…)

Повече