Европа

Портал даващ информация за Европа и нейната основна мися на обединението на стария континент. Тук ще се публикува информция свързана с дейностите за насърчаване за единна Европа.