Проект: Chantier Euro = Euro Workshop

С цел насърчаване активно на европейско гражданство по различни направления биват създавани множество проекти. Един от тях е организираният в сътрудничество между няколко европейски страни между, които Германия, Франция, Италия, Испания, Белгия, България и Румъния. Проекта носи наименованието „EUROPE CHANTIER, Трансфер на иновации“. Той е продължение на проекта EUROPE CHANTIER и бива финансиран от общност Леонардо да Винчи за период в рамките на 2003-2006 година и за последващия период от 2007-2009 година

Като главна негова цел е да насърчи европейско гражданство към по-голяма активност. С други думи казано Европа да се превърне в работилница и място за реализиране на множество и всестранни дейности.

Нейната мисия е да насърчи хората да се идентифицират с Европа и всичко това да намери общ смисъл за целите на проекта. За да стане това обаче е нужно страните партньори в Европа да намерят общи решения.

Европейският съюз носи дългата история и голямо културно наследство, наред със своята идентичност. В стратегията на проекта са заложени и множество методи за обучения и анимации, които променят класическата схема: „наука за науката“.

В проекта участниците могат да се включват с предложения за вятърни мелници, производители на екологична електрическа енергия, могат да се включат и с предложения за озеленяване на тревни площи и паркови зони, или чрез предложения за създаване на материал за учебници и други.

Цялата стратегия се върти главно около обединяване усилията и знанията на много хора от различни националности, говорещи различни езици и всички те да се стремят към една обща кауза – постигане на целта заложена в проекта. Практичността в Европа е от изключително значение, тя допринася за образование, насърчаване, дебютиране и т.н. Това води до много променящ се образ, загърбвайки всякакви предразсъдъци, предубеждения и конструктивни резултати. И въпреки, че споменатия проект е започнал още през 2009 година, неговият първи етап е затворен. Старта с нова фаза, бива насочен към планиране на последващи подготовки, съпроводени с тренировки.

Обучения се провеждат за всеки един от предлаганите проекти, а това става в срок от няколко дни, според интензитета от модули за обучение. Понякога старта е с един европейски език, а в процес на работа биват изучавани и разглеждани и останалите езици на Европейския съюз. За страните партньори не се очаква да има национални агенции, които да са подкрепени от публични партньори на страните участнички. Едната гледна позиция е да се осигури подкрепа за самата организация спрямо гражданите, а другата гледна точка е да се осигури подкрепа за организиране на обучение. Сформирани агенции има в Белгия, Франция, Италия, Испания, Румъния.